İnsan Kaynakları Değerlerimiz

 

 

 

Yaratıcı fikirler üretmek ve bu fikirleri dillendirmenin özendirildiği bir ortam oluşturulmasına olanak vermek, 

 

Firma içerisinde bilgi paylaşımını ve iletişimi teşvik ederek takım çalışmasını desteklemek,

Değişime açık olmak ve çağa ayak uyduracak sistemlerle birlikte çalışmak, 

 

Çalışırken eğlenmeyi bilen, eğlenirken öğrenen ve öğrendiklerini paylaşmayı seven bireyleri desteklemek

 

Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmek